"Gondolkodás nélkül tanulni: felesleges vesződés, tanulás nélkül gondolkodni: veszedelmes."   /Konfuciusz/ 

Információk a tanulástechnikai diagnosztikáról és tanácsadásról

Az oldal tartalmát hamarosan bővítem.

Addig is szeretném felhívni a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a  gyermekek tanulással kapcsolatos problémáinak ellátására ingyenes ellátórendszer - a pedagógiai szakszolgálatok országos rendszere - működik, melyről a gyermeket tanító-nevelő pedagógusok minden bizonnyal tudnak információt nyújtani. 

/Amennyiben nem érzik elegendőnek az erről kapott információt, szívesen nyújtok erről Önöknek tájékoztatást térítésmentesen./

Tevékenységemet azoknak szeretném ajánlani, akik az ellátórendszert nem tudják (életkoruk alapján) , vagy nem akarják igénybe venni. 

Támpontok a kihívást jelentő viselkedésformák megelőzéséhez  

(minőségirányitás és folyamatmenedzsment szemlélettel)

Vázlat: az alapok átgondolása, egy konkrét szituáció elemzése, célkitűzés, tervezés, végrehajtás


1. Gyermeknevelési helyzetünkre vonatkozó alapok átgondolása ( a gyermek és a saját szempontunkból)

- A gyermek környezete kellően akadálymentes számára, nincs túlingerlés, vagy alulingerlés?

- Van napirendje, és ez megfelelően követhető számára?

- Neki megfelelő szintűek a feladatok, amiket végre kell hajtania ? Nem túl könnyűek

(unatkozik) vagy túl nehezek (frusztrálódik)?

- Az elvárásrendszert minden felnőtt egymással egyeztetetten és következetesen alkalmazza?

Ha nem, mi kell ehhez?

- Képességeinek és életkorának megfelelő az önismerete?

- A tőle elvárható mértékeben ismeri érzéseit, szükségleteit? Ki tudja ezeket a maga számára

hasznos módon fejezni?

- Van "nyugirituáléja"? Kihívást jelentő viselkedés során ez segíthet?

- El lehet terelni, fel lehet kelteni valamivel a figyelmét stresszhelyzetben, vagy közvetlenül az előtt?

- Mikkel lehet leginkább motiválni?

- Miben van sikerélménye, mik az erősségei, és ez egybeesik-e érdeklődési körével?

- Miben kevésbé ügyes, mint ahogyan azt szeretné vagy mint amennyire szüksége lenne rá? Megfelelő

szintűek a saját elvárásai maga felé? Megfelelő szintűek az elvárások, melyeket a környezete támaszt?

Ha nem, miért nem? Hogyan rendezhető ez?

- Fejlesztendő területeit hogyan, kivel, mikor tudjuk fejleszteni?

- Nekünk van "nyugirituálénk", feszültséglevezető technikánk? Ha igen, kellő gyakorisággal

használjuk?

Ha nem, miért nem? Mi kell hozzá hogy legyen és alkalmazzuk?

- Megünneplünk magunk között egy-egy sikert?...

- Mik a személyes erősségeink a gyereknevelésben?

- Mik a gyengeségeink?

- Mire van szükségünk?

- Hogyan érjük el?

- Milyen erőforrásokat (személy, információ, ismeret, lehetőség…stb)vonhatunk be?


Milyen eszköz segíthet a nevelési háttér átgondolásához? 

SWOT analízis a gyermeknevelési rendszerünkre vonatkozóan. Ezután 8 mezős SWOT mátrix a stratégiatípusokkal.


2. Egy konkrét szituáció elemzése:

Válaszd ki azt az egyetlen, legsürgősebb és legfontosabb konkrét viselkedést, amin változtatni szeretnél! /a rangsoroláshoz használhatod pl. a módosított Eisenhower mátrixot/

Idézz fel három-öt különböző példát arra, hogy milyen szituációban csinálta?

Van-e közös jellemző ezekben a szitukban?

- A gyerek (pl. álmos, fáradt, túlpörgött, sikertelen, beteg stb.)

- A környezet (pl. szabadban, zárt helyen, melegben, hidegben stb.)

- A környező személyek (pl. egyedül van, felnőttek/gyerekek között, vendégek jöttek stb.)


Mi történik pontosan a viselkedés megjelenése előtt? (pl. sikertelen egy tevékenységben, valaki gátolja, szabályozni próbálja, hozzászól valaki, letelik az idő stb.)

Mit csinál a gyerek pontosan? Konkrét pontos mozgást, beszédet idézz fel!

Mi a reakció? Megkap vagy eltávolít valamit? (Mit tesznek a körülötte lévők? Mit kell/mit nem kell csinálnia ezután? Hogy változnak a körülmények? )

Mi lehet ezek alapján a viselkedés oka? (Pl. valamit nem tud - kérni, elutasítani, kapcsolatot felvenni stb. zavaró számára - túl sok inger, társak közelsége, nehéz feladat stb.)

Hogyan érhetné el ezt az eredményt a kihívást jelentő viselkedés nélkül?


Milyen eszköz segíthet az elemzésben?  

Bármely RCA / györkérok elemző /  sablon


3. Célkitűzés

Mi a pontos, konkrét cél, mit akarok elérni?

Racionális? Megvalósítható? A gyerek és környezete képes rá?

Mi a határidő és mi mutatja, hogy megvalósult?

Mit kell ehhez megtanítani a gyereknek?

Mi motiválja majd, mi a jutalom, ami megerősíti a kívánt viselkedést?

Használható eszköz: SMART cél = "okos cél"

S - speciális, konkrét, rám szabott -Mit akarunk elérni konkréten? Mi a pontos cél?

M - mérhető, adattal alátámasztott - Egyértelműen adattal bizonyítva eldönthető, hogy mikor teljesült?

A - akció van benne, cselekszem, teszek érte - Milyen lépéseket teszünk azért, hogy elérjük amit akarunk? Ki a felelős, hogy a lépések megtörténjenek?

R - racionális, valószerű, elérhető, teljesíthető -A kitűzött célok észszerűek? A valódi lehetőségeken alapulnak? Megvan a cél eléréséhez szükséges erőforrásunk (anyagi és idő)? Ha nincs, meg tudjuk teremteni?

T - tempója tisztázott, ütemezett, időhöz kötött. - Racionálisan mikorra érhető el? Mikorra várom a mérhető, adattal bizonyítható megvalósulást?

4. Tervezés

Használható eszköz: PDCA ciklus (Plan, Do, Check, Act)

P: A fentiek szerint az elvárt viselkedést megtervezem, és vizuális emlékeztetőt készítek az új viselkedésről és a várható jutalomról, ami a gyereknek és nekem is hasznos, fontos segédlet!

Hogyan fogom megtanítani neki az új viselkedést? 

Milyen lépésekből áll a tanulási folyamat? / A lépéseket lebontva le kell írni /


D: Nyugodt helyzetben elkezdem a tanítást.

C: Ellenőrzöm, ha kell finomítom a folyamatot.

A: ... és gyakorlom tovább, míg a gyerek több helyzetben is már magától alkalmazza. 

De tudom, hogy ezután is lehetnek visszaesések....


Az első sikeres projekt megünneplésének dátuma: 2024……………………………


Ajánlott irodalom: 

Janoch Mónika: Problémás viselkedés megelőzése, kezelése

Kari Dunn Buron: A csodálatos 5-pontos skála

Elinor Greenwood: Mit érzel? Az érzelmek színes világa