Adatkezelési tájékoztató

Tevékenységeimet titoktartási kötelezettségnek, szakmai-etikai alapvetéseknek, coaching irányelveknek és az adatkezelésre vonatkozó nemzetközi jogszabálynak megfelelően végzem.


Az adatkezelés tárgyát képező kezelt személyes adatok köre, fajtái és jogalapja

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói, ajánlatkérők, a  személyes coachingot igénylők, tanfolyamra vagy workshopra jelentkezők, valamint a cookie-k használata. Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel és visszaigazoló e-mail küldése, számlázás. A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév, adószám vagy adóazonosító és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az adatok megismerésére jogosult az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Adattovábbítás: Adattovábbítást az adatkezelő nem végez. 

Az adatkezelő szakember kizárólagosan csak az Ön kifejezett írásos kérésére szakmai konzultációt folytathat az Ön által meghatározott másik, szintén titoktartási kötelezettség szakmai elvárása alá tartozó, és az adatkezelés szabályainak betartásáról nyilatkozó szakemberrel.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítsen, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1530 Budapest, Pf.: 5; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: +36 (1) 391-1400